Co zawiera ekspertyza? Techniczna czy budowlana, jaka jest różnica?

Budowlana ekspertyza to ocena aktualnego stanu budynku włącznie z wyszczególnieniem nieprawidłowości oraz wskazaniem ich przyczyn. Wykonana przez specjalistów z biura inżynierskiego ekspertyzybudowlane.org.pl , ekspertyza budowlana zawiera :

  • 11394887(9)

    Budowlana ekspertyza to ocena aktualnego stanu budynku.

    część opisową, dotyczącą ekspertyzy przedmiotu i celu badania budowlanego, materiałów, elementów konstrukcyjnych i rozwiązań technicznych oraz rodzaju przeprowadzanych badań,

  • zestaw rysunków technicznych i fotografii,

  • obliczenia,

  • wnioski-ocenę stanu obiektu, jego przydatności do przebudowy lub użytkowania, opis uszkodzeń i ocenę ich przyczyn, wskazane naprawy, osuszenia, ocieplenia wraz ze sposobem ich wykonania.

Wnioski jakie kończą budowlaną ocenę przeprowadzonej ekspertyzy stanowią podstawę decyzji o dalszym postępowaniu z obiektem.

Usługa

Cena

Projekt zagospodarowania działki

2 000 zł

Rysunek do uzyskania pozwolenia na wykończenie

Od 250 zł

Wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Od 650 zł

Adaptacja fundamentów

800 zł

Zmienna charakterystyka energetyczna adoptowanego obiektu

600 zł

Inne zmiany w procesie gotowym

Od 150 zł

Wstępna wycena inwestycji

Min. 650 zł